_13A1325 Ricciardo e Zoraide – Pretty Yende – Juan Diego Flórez

Ricciardo e Zoraide

11, 14, 17 e 20 agosto 2018, ore 20.00